Espai Interreligiós

Pedagogia de la convivència en societats amb diversitat cultural i religiosa

L’Espai és una proposta educativa que s'adreça a infants, joves i adults. Dona resposta a totes aquelles persones interessades, ja sigui perquè es troben en un període formatiu que contempla en el currículum competències relacionades amb la interculturalitat i/o la diversitat religiosa, ja sigui perquè aquestes persones s'han vist interpel·lades a l'haver d'interaccionar en un context de pluralisme cultural i religiós i volen eines per tal de portar a terme aquestes relacions.

L'Espai dona la possibilitat de fer aprenentatges significatius en un context d'acollida, que fomenta l'apropament a la diversitat i treballa perquè les relacions basades en la interculturalitat siguin una realitat en el nostre entorn. El projecte fa èmfasi en el fet religiós i la diversitat de creences que conviuen a la nostra ciutat. Dona instruments que ajuden a comprendre la dimensió transcendent de les persones, a facilitar la seva expressió des del dret a la llibertat de culte, i a fer experiència de diàleg i convivència amb persones diverses.

Serveis que oferim

  • Formació per a grups a través de l'Espai Interreligiós. Aquesta formació pot consistir en una visita guiada o en un itinerari de llarg recorregut.
  • Participació en grups de diàleg i assessorament d'entitats, comunitats i professionals diversos.
  • Organització i col·laboració en esdeveniments interreligiosos.
  • Cursos i xerrades amb contingut teòric i pràctic.

Informació i contacte

Alicia Guidonet  aliciaguidonet@migrastudium.org

Per conèixer més