Visites al CIE


Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) són uns dispositius de la llei d'estrageria espanyola, usats per privar de llibertat, de manera excepcional, aquelles persones que han de ser expulsades. No es tracta de presons, ni centres penitenciaris segons el sentit de la llei, perquè la persona estrangera no ha comès cap delicte. Això, evidentment, contrasta amb la realitat de l'internament i de les condicions dels centres. L’internament al CIE genera un desamparament i indefensió de la persona internada que afecta al seu estat físic i mental, és punitiu i resulta lesiu pels drets de les persones migrades. Amb l’enduriment de les polítiques migratòries dels darrers anys, acompanyat per determinades directives europees que han donat carta blanca a aquests centres de detenció, els CIE s’han convertit en un element principal a l’hora de visibilitzar la hostilitat amb què es tracta a aquelles persones migrants que han entrat o romanen a Espanya de manera irregular.

Migra Studium, des del 2013 té autorització judicial per a accedir regularment a les instal·lacions, visitar i acompanyar les persones internes. Acompanyen les persones internes, fam d’observadores dels seus drets i facilitem el contacte amb l’exterior mitjançant visites setmanals i seguiments personalitzats en casos de vulnerabilitat extrema (persones menors d'edat, amb malalties mentals o cròniques...).

Els anys de visites i acompanyament ens han convençut que els CIE són dispositius ineficients i perillosos per a la vida i els drets de les persones migrants. Són un símbol de criminalització de la immigració i de les persones migrants. És per això que, en repetides ocasions, des del grup de visites al CIE hem denunciat la vulneració de drets humans que suposa, i n'hem demanat el seu tancament.
 

  • Acompanyar a les persones internes, una visita a la setmana.
  • Orientar i acompanyar a familiars i amics d’interns en el vestíbul de visitants del CIE.
  • Facilitar el contacte amb l’exterior, i puntualment auxiliar en necessitats peremptòries. 
  • Defensar la dignitat i els drets humans dels interns. 
  • Informar sobre la realitat del CIE de Zona Franca.
  • Fer Incidència sobre la necessitat de tancar els CIE tot apostant per alternatives menys lesives dels drets de les persones migrades.

Informació i contacte

Josetxo Ordóñez  -  cie@migrastudium.org