Imatge o vídeo destacat
ucraina

L'acció de l’SJM per a l'acollida de persones desplaçades d'Ucraïna

Context

Segons estimacions de la Comissió Europea, entre 2,5 i 6,5 milions d'ucraïnesos es poden veure  obligats a desplaçar-se a causa del conflicte armat, i entre 1,2 i 3,2 milions sol·licitaran protecció internacional. Davant d’aquesta realitat, acollim amb satisfacció la resposta dels Estats Membres de la UE que ha activat el procediment per proporcionar protecció temporal en casos de màxima afluència de persones refugiades, tal i com preveu la Directiva de Protecció Temporal, atorgant als refugiats ucraïnesos automàticament una autorització de residència i treball als estats membres.

Volem subratllar que totes les persones que fugen del conflicte a Ucraïna haurien de poder sortir del país, independentment de la seva nacionalitat. Un cop estiguin fora de perill, i en condicions d'acollida adequades, les necessitats de protecció dels nacionals de tercers països que no siguin ucraïnesos podran avaluar-se d'acord amb els procediments existents i es podrà i caldrà facilitar la repatriació dels que vulguin tornar als seus països de origen.

A més de la resposta immediata, els Estats Membres de la UE han de debatre i acordar ràpidament un pla de repartiment de responsabilitats, que inclogui mesures clares de reubicació, per garantir que la càrrega de treball dels països veïns d'Ucraïna es mantingui sota control i que es puguin assegurar les normes de protecció i les condicions d'acolliment de la UE. Finalment, també és imprescindible reconèixer les necessitats de protecció dels ucraïnesos que ja eren fora del país quan va començar el conflicte.

El Govern espanyol s'ha compromès a adoptar les mesures necessàries per a què les persones d'origen ucraïnès puguin romandre i treballar al nostre país, accedir a l'atenció sanitària i educativa, així com als ajuts socials que els corresponguin. En aquest sentit, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha iniciat els contactes i els tràmits per coordinar i preparar el dispositiu d'acollida de persones procedents d'Ucraïna. En diàleg amb les comunitats autònomes i les entitats del sistema d'acollida a refugiats, està desenvolupant els canals d'informació i accés a la protecció i els drets d'acollida, establint punts d'atenció a cada província per atendre les persones ucraïneses.

Criteris comuns d’actuació de l’SJM 

En un context com l'actual, ens sentim commogudes per la realitat i sorgeix de nosaltres el desig d'actuar, d’aportar el nostre gra de sorra a l'acolliment de persones que fugen de la guerra. En aquest moment d’urgència és fonamental equilibrar el desig d’exercir hospitalitat amb la necessitat de fer-ho en base a criteris que sostenen la nostra manera de procedir.

Universalitat, que ens condueix a no fer distinció entre persones refugiades i/o migrades en d’altres circumstàncies. La nostra mirada compassiva i la nostra solidaritat es fa extensiva al conjunt de les persones que diàriament abandonen casa seva, de tants països (Síria, Afganistan, Ucraïna, Mali, Sudan, Iemen, Colòmbia, Veneçuela, El Salvador, Nicaragua) sigui quina sigui la causa , i que són víctimes de diverses formes de violència en el trànsit i a les fronteres. En aquest sentit el nostre primer objectiu és continuar oferint atenció a les persones que ja estem acompanyant i alhora mantenir les nostres portes obertes per a les que puguin arribar en el futur.

Major necessitat, que focalitza la nostra atenció en els “forats” del sistema de protecció internacional i en l'acompanyament a les persones migrades i refugiades més vulnerables, especialment les que queden al marge de la protecció. Per això tenim en compte:

  • La subsidiarietat: evitar substituir l’acció de l’estat i la creació de sistemes paral·lels de protecció.
  • La complementarietat: donar suport i estendre el sistema de suport i integració en aquells punts en què aquest és feble i insuficient.
  • L'addicionalitat: per estendre les possibilitats de migració legal i segura i augmentar la capacitat d'acollida de l'estat amb programes de patrocini comunitari o altres vies alternatives.
  • La integralitat: atendre els processos d’inclusió i d’integració sostenibles i de llarg recorregut per promoure la inclusió i la participació de les persones d’origen estranger.

Coordinació i treball en xarxa, articulant les nostres capacitats, recursos i energies amb les d'altres organitzacions amb què compartim treball i missió, perquè sabem que d'aquesta manera donen més fruit.

El paper de l’SJM davant les migracions forçades 

En aquest marc, l'aportació de les organitzacions del Servei Jesuïta a Migrants, i de moltes altres, que tenen com a missió l'acollida de persones migrades i refugiades es desenvoluparà, com ja s'està fent:

  • Oferint serveis de primera acollida i orientació bàsica a persones nouvingudes, entre les quals preveiem que durant els propers mesos s'incrementarà el nombre de persones d'origen ucraïnès. Des del SJM seguirem informant i orientant totes les persones sobre els seus drets i canalitzant-les cap al sistema d'acollida de refugiats.
  • Desenvolupar projectes que facilitin la incorporació i la integració de les persones migrades i sol·licitants d'asil a la societat, amb l'accent en la dimensió comunitària i afavorint la creació de xarxes de suport.
  • Sostenint i ampliant els projectes d'hospitalitat, en els quals són acollides les persones -de qualsevol origen- que -per qualsevol motiu- no tenen possibilitat d'accedir al sistema oficial de protecció, així com les que necessiten protecció durant períodes més llargs perquè la vulnerabilitat de la seva situació personal, social o familiar així ho requereix. Alhora i en la mesura que sigui necessari, participarem en l'oferta d'acolliments temporals d'emergència davant de la possibilitat de col·lapse temporal del sistema de primera acollida.

Així, a curt termini, el nostre repte serà enfortir la nostra capacitat d'atenció per ampliar la resposta a la realitat, ja sigui per l'arribada de persones d'origen ucraïnès que se sumen a les que ja estem acompanyant, com per la disminució de recursos disponibles per a projectes que vagin més enllà de l’atenció a l’emergència. En alguns territoris ja s'han iniciat accions dirigides a donar resposta a necessitats detectades a nivell local per part de les organitzacions que formen part de la xarxa SJM.

A mitjà i llarg termini, la nostra major aportació serà continuar enfortint la nostra xarxa de llars i comunitats d'hospitalitat, per a què segueixin estant al servei de les persones en situació de més vulnerabilitat, afavorint-ne la inclusió comunitària i la vida compartida. L'SJM vol ajudar a canalitzar i fer sostenible en el temps la solidaritat ciutadana intentant articular aquests esforços amb el conjunt de la resposta a Ucraïna i, de fons, amb les realitats de la mobilitat humana forçosa que són manifestacions globals d'una qüestió estructural d’inestabilitat i violència global.