Espai socio-laboral


Cursos de formació laboral

Les migracions per bé o per mal, van lligades sempre a la qüestió laboral. El treball és gairebé la única via per entrar i romandre legalment al país. Les darreres crisis han colpejat de manera especial la població d’origen migrant, que veia en la desocupació el risc de caure de nou en la irregularitat (irregularitat sobrevinguda) o de veure impossibilitat l'accés a processos d'arrelament. Per aquesta raó que ja fa uns anys vam crear l'Espai socio-laboral, amb l'objectiu d'oferir formacions pràctiques i de qualitat que pugui ajudar a l’hora de trobar feina, i amb espais socials de coneixement i trobada. La persona adquireix habilitats i eines noves per intentar una inserció laboral. A més d’un ofici els alumnes aprenen a treballar en equip i aspectes com la puntualitat, la rigorositat, la importància de la feina ben feta i la convivència amb persones diverses. 

Malauradament l’anomenat “mercat laboral” ofereix a les persones migrants treballs molt precaris i en àmbits on sovint no són respectades unes condicions laborals dignes. És per això que la formació inclou també tallers sobre els seus drets laborals i altres aspectes com riscos laborals.

   Serveis que oferim

Dilluns, dimarts i dimecres matí (9h a 13:30h) o tarda (16h a 20:30h).
6 setmanes. 25 €/curs

Dilluns, dimarts i dimecres matí (9h a 13:30h).
6 setmanes. 25 €/curs

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous matí (10h a 14h) o tarda (15:30h a 19:30h).
7 setmanes. 35 €/curs

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous tarda (17h a 20h).
6 setmanes. 25 €/curs

  • Orientació laboral incorporada en tots els cursos.
  • Sessions de drets i deures laborals adaptades a cada àmbit.
  • Ajuda amb la preparació del CV als alumnes que ho requereixin.
  • Convenis de pràctiques en restaurants, centres de dies i residències.
Dates incripcio FL 1T2023 cat

 


Es tracta d'una formació ocupacional no formal que conclou amb l'entrega d'un certificat conforme s'ha realitzat el curs. Per obtenir el certificat cal haver assistit a més del 80% de les sessions. Està adreçada a persones majors de 18 anys que tinguin domini de la llengua castellana (en cas de dubte es realitzarà una prova de llengua).

Totes les persones preinscrites passaran per una prova de selecció per accedir al curs.

Informació i contacte

Si t'interessa alguna de les nostres formacions, vine'ns a veure al carrer Palau número 3 en horari d'atenció, dilluns a dijous, de 10h a 13h i de 16h a 19h.

Si ets una entitat: el dia de la inscripció la persona derivada ha de venir amb el full de derivació imprès i omplert.

Full de derivació