Espai sociolingüístic

 

Classes de llengua i alfabetització per a adults


Conèixer les llengües del país és essencial per poder tenir accés, no només a la relació amb altres persones, sinó també a la cultura i als drets que ofereix la nostra societat. A través de les classes de llengua posem a l’abast de les persones migrants (fins i tot de les que no saben ni llegir ni escriure en la llengua materna) el coneixement d’uns nivells mínims de català i castellà que els seran de gran utilitat per la vida de cada dia.

Les classes són també un espai de trobada, on tots tenim l'oportunitat d'aprendre els uns dels altres, compartir la nostra història, experiències, cultura. I juntament amb altres activitats fora de l'aula, volem crear nous vincles que permetin un arrelament efectiu.

    Serveis que oferim

Nivells equivalents als que proposa el Marc Europeu de Referència per a les llengües, establert pel Consell d'Europa 2009. (A1, A2).

  • Castellà A1 (A.1.1, A1.2, A1.3)
  • Castellà A2.1
  • Castellà A2.2

Nivell Inicial amb el “Consorci per a la Normalització Lingüística”.

Cursos especialitzats per a persones que no saben llegir i escriure en castellà ni en la llengua materna.

Grup per a l'aprenentatge del castellà a nivell inicial. S'ofereix espai de guarda per a nens menors de 3 anys.

Per als alumnes inscrits als cursos, tant de llengües com de formació laboral, s'ofereixen diversos espais per potencia les relacions, generar dinàmiques comunitàries, conèixer la cultura i poder conversar fora de l'aula. S'ofereixen els espais de trobada un diumenge al mes, diferents sortides culturals, excursions, visites... I altres activitats proposades pels propis alumnes o exalumnes.

classes

Informació i contacte

Els cursos tenen un cost de 15€ el trimestre pels nous alumnes i 10€ el trimestre pels antics alumnes.

Si t'interessa alguna de les nostres formacions, vine'ns a veure al carrer Palau número 3 en horari d'atenció, dilluns a dijous, de 10h a 13h i de 16h a 19h.

Si ets una entitat: el dia de la inscripció la persona derivada ha de venir amb el full de derivació.

Full de derivació