Imatge o vídeo destacat
presentacio memoria

Hem obert la porta a més de 5000 persones

El passat dimecres 11 de maig a les 19h, hem presentat la nostra memòria anual d’activitats del 2021 rodejats de moltes eprsones que ens acompanyen en la nostra missió. Va ser un acte senzill i sentit, amb espai per compartir les dades i preocupacions rellevants, així com per escoltar i posar rostre a persones que passen per Migra, com la Pepa, la Nahid i l’Oussama.
 

Hem acollit, acompanyat, escoltat, format i sensibilitzat

Durant el 2021, hem obert les portes a més de 5.000 persones, de les quals 1.235 han participat en els programes d’acollida, hospitalitat, formació i acompanyament a persones migrants i 3.799 en activitats de formació i sensibilització en diversitat i migració. Hem anat recuperant la normalitat post-pandèmica en quasi totes les activitats i això ens ha permès anar recuperant el ritme dels cursos de formació. 657 persones han realitzat algun curs amb nosaltres (de llengües o formació laboral). Hem consolidat el servei d’assessorament jurídic i l’atenció social, dos serveis essencials als que moltes vegades les persones migrants no tenen accés, o aquest és lent i limitat.

La Xarxa d’Hospitalitat de la Fundació Migra Studium ha acollit a 40 persones (9 més que al 2020), evitant que, en 7.120 nits, hi hagués algú dormint al ras. A més a més, la xarxa ha incorporat 2 comunitats d’hospitalitat i ha  iniciat el procés de regularització de 4 persones.

Per últim, destacar que la tasca del grup de visites al Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca s’ha centrat en la denúncia i visibilització de la realitat dins el CIE durant aquest temps. Fins a meitats de juny del 2021 les visites presencials per part de familiar i ONGs han estat prohibides, i en altres ocasions s’han tornat a prohibir usant la gestió sanitària de la Covid19 coma excusa per fer d'aquest centre un espai encara més hermètic.
 

Hem treballat en equip

Migra Studium no s'entendria sense l'equip de voluntaris i voluntàries que fan possible la tasca diària. En el 2021 hem comptat amb la implicació de 252 persones voluntàries i 7 en pràctiques. L'equip remunerat l'han format 15 persones, d’entre les quals hem comptat amb dos joves que han pogut regularitzar la seva situació administrativa i estar contractats a Mgira Studium durant 1 any.
 

Hem estat aprop de les persones migrants més vulnerables

Com es pot veure a la memòria, el centre de l’acció de Migra Studium són les persones migrants més vulnerables, majoritàriament persones en situació administrativa irregular (el 63%) i persones que porten menys de 3 anys en territori espanyol (el 48%). A més, cal mencionar que de les persones sol·licitants d’asil (13%) gran part obtindran una resolució desfavorable i, per tant, es veuran avocades de nou a la irregularitat administrativa. I el mateix passa amb les persones que estan tramitant el permís de residència (3%).
 

I volem obrir més portes!

Enguany volem intensificar el servei d’acollida i orientació per oferir aquest servei essencial a un major nombre de persones i de forma més àgil, obrir un nou pis d’hospitalitat i buscar més llars d'acollid, impulsar les visites a l'Espai Interreligiós i recuperar la freqüència de visites al CIE i continuar fent incidència per aconseguir-ne el seu tancament.

Volem seguir fent passos per a la construcció d'una societat més acollidora, cohesionada, diversa i plural, on l’hospitalitat sigui sempre el motor de les relacions. I sabem que tot això no serà possible sense totes les persones que ens donen suport. Fem una crida a persones i institucions a sumar-se a la missió de la Fundació, fent-se sòcies, donants o voluntàries.

 

Memòria 2021