Proposta de formació laboral i en llengües pel curs 2022-2023

Formació laboral bàsica

Hem publicat l'oferta de formació ocupacional no formal que tindrem el proper curs 2022-23. Cada curs finalitza amb el lliurament d‟un certificat conforme s‟ha realitzat el curs. Per obtenir el certificat cal assistir a més del 80% de les sessions.

Tots els cursos van dirigits a persones majors de 18 anys i que tinguin el domini de la llengua castellana (en cas de dubte es realitzarà una prova de llengua).

 

FL 2022-23

Espai sociolingüístic

Ofrecemos varios grupos en diferentes modalidades, según las necesidades y conocimiento de la lengua.

  • CURSOS DE CASTELLANO: Cuatro niveles equivalentes a los que propone el Marco Europeo de Referencia para las lenguas, establecido por el Consejo de Europa 2009 (A1, A2).
  • CURSOS DE CATALÁN: Nivel Inicial con el “Consorci per a la Normalització Lingüística”. 
  • CURSOS DE ALFABETIZACIÓN Y NEOLECTORES: Cursos especializados para personas que no saben leer y escribir en castellano ni en su lengua materna.
  • GRUPO DE MUJERES: Grupo para el aprendizaje del castellano a nivel inicial. Se ofrece espacio de canguro para niños menores de 3 años.
  • OTROS SERVICIOS PARA ALUMNOS MATRICULADOS: Grupos de refuerzo, parejas lingüísticas, salidas culturales y propuestas comunitarias

Oferim diversos grups en diferents modalitats, segons les necessitats i el coneixement de la llengua.

  • CURSOS DE CASTELLÀ: Quatre nivells equivalents als que proposa el Marc Europeu de Referència per a les llengües, establert pel Consell d'Europa 2009 (A1, A2).
  • CURSOS DE CATALÀ: Nivell Inicial amb el “Consorci per a la Normalització Lingüística”.
  • CURSOS D'ALFABETITZACIÓ I NEOLECTORS: Cursos especialitzats per a persones que no saben llegir i escriure en castellà ni en la llengua materna.
  • GRUP DE DONES: Grup per a l'aprenentatge del castellà a nivell inicial. S´ofereix espai de cangur per a nens menors de 3 anys.
  • ALTRES SERVEIS PER A ALUMNES MATRICULATS: Grups de reforç, parelles lingüístiques, sortides culturals i propostes comunitàries
cursos ll