Imatge o vídeo destacat
l'estat reconeix

L'Estat reconeix la seva responsabilitat en la mort de Samba Martine

Samba Martine, natural de República Democràtica de Congo, va morir durant la seva estada al CIE de Madrid al desembre 2011. Havia accedit a Espanya per Melilla a l’agost del 2011, on va ingressar al CETI. La seva intenció era arribar a França i reunir-se amb la seva filla petita. A Melilla li van fer anàlisis clíniques que mostraven que estava greument malalta. Tot i això, al novembre, Ministeri de l'Interior va decidir el seu trasllat al CIE de Madrid on va acudir reiteradament als serveis mèdics, sense que se li realitzessin analítiques ni se li oferís tractament. El 19 de desembre va ser traslladada d'urgència a l'hospital, on va morir poques hores més tard.

Un any més tard, la família va interposar una demanda de responsabilitat patrimonial contra l'Administració i denúncia penal contra el personal sanitari de l'empresa SERMEDES, que gestionava l'atenció mèdica al CIE.

Ara, el Ministeri de la Presidència ha resolt de manera favorable la demanda de responsabilitat patrimonial formulada fa vuit anys per la família de Samba Martine. La resolució administrativa estableix que Samba va ser víctima del mal funcionament de CIE de Madrid (Ministeri de l'Interior), del CETI de Melilla (Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions) i de la empresa SERMEDES SL. Els dos ministeris i l'empresa concessionària s'hauran de fer càrrec de la indemnització a la filla i la mare de Samba.

La resolució es fonamenta en:

  1.  Absència de coordinació, exigible, entre dos òrgans de l'Administració. L'historial mèdic de Samba era una informació transcendental, donada la greu malaltia que patia i, en canvi, no hi va haver cap transmissió de dades mèdiques en el trasllat de Samba des del CETI de Melilla a l'CIE d'Aluche (Encara avui no existeix un protocol CETIs-CIEs).
     
  2. L'Administració ostenta la posició de garant respecte a les persones privades de llibertat. Té el deure fonamental de vetllar per la vida, integritat i salut de les persones sotmeses a la seva custòdia, atès que les mateixes han estat privades de el dret fonamental a la llibertat pel mateix Estat.
     
  3. Mala praxi i desatenció a Samba Martine pel servei mèdic de CIE. Samba Martine va acudir fins a deu ocasions al servei mèdic, encara que va ser atesa per diferents metges i infermeres que podien veure les visites precedents en l'historial mèdic, cap va acordar la realització d'una anàlisi o el seu trasllat a l'hospital. Samba Martine desconeixia l'idioma espanyol però només es va facilitar intèrpret en una de les deu visites mèdiques.
     
  4. Hi va haver concurrència de responsabilitats, però això no pot eximir de la responsabilitat pel dany causat. Samba va estar privada de llibertat al CIE i per tant sota la tutela de l'Administració General de l'Estat des del seu ingrés l'11 de novembre fins a la seva defunció.

 

CONSULTA AQUÍ EL COMUNICAT COMPLET (Castellà)

CONSULTA AQUÍ UN RESUM DE LA RESOLUCIÓ (Castellà)