Imatge o vídeo destacat
informe cie

El Centre d’Internament a Estrangers de la Zona Franca durant el 2021, segons l’Informe anual de Migra Studium, ha estat flagrant en opacitat i hostilitat

  • Publiquem l’Informe anual 2021 sobre la situació del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona, fruit del treball d’acompanyament, observació i denúncia del grup de persones que visiten el CIE de la Fundació.

  • Durant el 2021 el CIE de Barcelona hi ha hagut mostres clares de l’hostilitat i opacitat d’aquest centre: la prohibició de les visites presencials durant 170 dies, el sobreinternament d’un total de 51 interns i la durada mitjana dels internaments superior a l’estatal.

  •  El Grup de visites al CIE ha convocat l’1 d'octubre a les 19h una vetlla davant del CIE de la Zona Franca de Barcelona. És la novena edició d’una iniciativa en solidaritat amb els interns i de denúncia del sofriment injust i inútil que pateixen milers de persones migrants en aquests centres, on es vulneren els drets de les persones internes com s’ha denunciat de forma reiterada.

Barcelona, 28 de setembre de 2022. Publiquem l’Informe “Opaci(e)tat. Què hi està passant? sobre la situació del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona durant el 2021. En aquest any, les visites presencials a interns han estat prohibides 170 dies. De gener a juny, la comunicació només podia ser telefònica, i amb escassos interns. A partir de juny, una resolució judicial, instada per Migra Studium, va obligar la represa de les visites presencials. La Direcció d’aquest Centre però, va imposar unes “condicions operatives” que han obstaculitzat el desenvolupament de la tasca d’acompanyament, entorpint el dret de visites d’interns, famílies i organitzacions de la societat civil.

El CIE de Barcelona ha esdevingut de nou un lloc amb un penós sobreinternament dins la privació de llibertat ja prevista per la Llei 4/2000 d’Estrangeria. Segons les dades aportades pel Ministeri d’Interior, 51 persones internades van ser aïllades en habitacions de separació temporal, dada que crida l’atenció respecte la resta de centres de l’Estat espanyol (cap aïllament a Algecires, Tenerife i València, 2 a Les Palmes, 4 a Madrid i 3 a Múrcia). S’ha anat més enllà de les lògiques mesures sanitàries i/o higièniques per imposar d’altres de difícil justificació a la llum dels drets fonamentals de les persones internades i de la transparència obligada de l’acció de l’Administració davant de la societat civil.

Les persones internades durant el 2021 al CIE de la Zona Franca han estat 397, 32 més del que havíem calculat des de Migra Studiu. I la durada mitjana dels internaments ha estat de 36,16 dies, superior a la mitjana estatal (28,5 dies). De totes les persones internades, només hem pogut acompanyar-ne a 23, la majoria d’elles procedents del Magrib (22). Constatem que hi ha una tendència governamental d’internar nacionals magrebins al CIE de Barcelona.

El 2021 no ha canviat el fet que el CIE representa l’hostilitat vers les persones migrades. Ha tornat a mostrar el seu rostre visible, físic i estructural de la voluntat cega de no acollir, de no reconèixer, de no atendre a l’altre, al que és diferent, al que ve d’altres terres. Els interns són persones amb projectes migratoris i desitjos d’una vida millor, que estan a punt d’ensorrar-se. Els somnis d’integració, de regularitzar la residència, de treballar, d’estudiar, de rebre protecció internacional, de viure com a ciutadans a casa nostra, són estripats al CIE. Les persones voluntàries del grup de visites al CIE de Migra Studium saben que sovint han d’acompanyar el fracàs i el patiment. Però és també aquí on es fa palesa la humanitat, que és també molt fràgil, com ho és sempre la condició humana. Unes quantes visites i unes quantes converses fan possible un acompanyament humà i humanitzador. 

 

I és des d’aquest desig de solidaritat amb els interns i mostrar a la societat civit aquesta frontera hostil i opaca que tenim a Barcelona, que convoquem un any més la Vetlla de pregària davant el CIE el proper dissabte 1 d’octubre a les 19h, amb més de 50 entitats adherides.