Visibilitzar l'invisible. Dones migrades i treball de la llar

Visibilitzar l'invisible. Dones migrades i treball de la llar

Servei Jesuïta a Migrants (Madrid, 13 de novembre del 2018). El SJM ha presentat aquest dimarts a Madrid l'Informe ‘Visibilizar lo Invisible. Mujeres Migradas y empleo del hogar’. L'informe parteix d'una mirada detallada a la realitat de les dones treballadores de la llar i de les cures per a desembocar en el reconeixement de la lluita d'aquestes dones per aconseguir unes condicions dignes de treball.

A partir de l'estudi en profunditat de situacions acompanyades per les organitzacions que formen part del SJM a Bilbao  (Fundación Social Ignacio Ellacuría), Madrid (Centro Pueblos Unidos-Fundación San Juan del Castillo), Sevilla (Asociación Claver), Valencia (SJM Valencia) i Valladolid (Red Íncola), l'informe preten identificar les vulneracions de drets de les treballadores de la llar i de les cures; mostrar les situacions injustes a les quals es veuen sotmeses; i posar de relleu l'esforç d'organització i denuncia que les pròpies dones realitzen per a millorar la seva situació i exercir la seva ciutadania. Així mateix, s'ha volgut fer un esforç per a revisar el rol de les organitzacions socials i identificar bones pràctiques per a protegir situacions de vulneració de drets i, acompanyar les lluites i reivindicacions de les dones treballadores de la llar.

En el marc d'aquest estudi, s'han indentificat entre altres: l'alta incidència de la informalitat laboral (gairebé la meitat de les dones entrevistades no están donades d'alta a la Seguretat Social i més de la meitat no compten amb contracte per escrit); la vulneració sistemàtica dels drets laborals (al 70% de les dones enquestades no se les remunera les hores de presència i realitzen tasques per a les que no van ser contractades); i la identificació de situacions d'explotació, que revesteix especial gravetat en el cas de les treballadores de la llar en règim intern. En aquest cas, la majoria de les dones internes entrevistades treballen més de 12h diàries sense descans, sense que siguin respectats els seus dies de vacances, festius, o sense les hores de descans estipulades entre jornades o en caps de setmana. Més preocupant encara, és que un terç de les dones entrevistades denuncia haver patit assetjament laboral, violència, vexacions, o abús sexual.

Lamentablement, els drets de les treballadores de la llar i cuidadores, la majoria migrades, són vulnerats contínuament i no es limiten a l'esfera laboral. Pateixen una miríada de discriminacions, que vulneren el principi d'igualtat de tracte com a conseqüència del menyspreu i la manca de reconeixement d'aquest sector en una societat que ha normalitzat aquest tipus de situacions.

El SJM considera fonamental mobilitzar els diferents actors socials i polítics per a atansar posicions i generar consensos que no juguin amb la dignitat de les persones i que garanteixin la protecció i la plenitud de drets de les treballadores de la llar. Per això. volem que els nostres polítics es comprometin amb aquesta  causa i amb les 8 línies blanques que considerem fonamentals en la lluita per dignificar el treball de la llar i de les cures. 

Més informació i entrevistes: Daniel Martínez / 686.270.634 / comunicacion@sjme.org

 

AdjuntMida
PDF icon Visibilizar lo invisible1.06 MB