Reflexions i propostes del Sector Social Jesuïta davant les Eleccions Generals 2019

Reflexions i propostes del Sector Social Jesuïta davant les Eleccions Generals 2019

(Servei Jesuïta a Migrants) L'Apostolat Social de la Companyia de Jesús a Espanya llança aquest document de reflexió i proposta de cara a les eleccions generals que tindran lloc el proper 28 d'abril de 2019. Aquest sector agrupa diverses obres, institucions i persones dedicades al servei de la fe i la promoció de la justícia social. Per això aquest treball recopila les conclusions en matèria de la tres àrees d'acció del Sector Social: cooperació, infància i joventut i migracions. Sobre aquesta última, que abasta el treball del Servei Jesuïta a Migrants (SJM) i les seves entitats membre de la xarxa, destaquem les següents reflexions:

UNA SOCIETAT DIVERSA I INCLUSIVA

La migració de les últimes dècades ha conformat una Espanya diversa. Necessitem prendre'ns molt de debò la gestió d'aquesta diversitat com una gran oportunitat. La integració és responsabilitat compartida de les persones migrants i de la societat d'acollida. La Comissió Europea ha alertat recentment a Espanya pels alts nivells de desigualtat (veure apartat V), que afecten en major grau a la població d'origen migrant. A més, les polítiques d'integració van desaparèixer amb la crisi, i l'últim Pla Estratègic de Ciutadania i Integració (PECI) data del 2011-2014.

Així mateix, Espanya continua rebent persones que arriben per la frontera amb Marroc. Al 2018, van arribar per la frontera sud gairebé 65.000 persones, moltes d'elles continuen després el seu viatge cap a altres països d'Europa. Les xifres d'arribades per la frontera sud no són alarmants; el que preocupa és la major duresa de la ruta mediterrània occidental, la major vulnerabilitat i risc pels qui transiten per ella. Això es deu, en part, a una política dominada per la por i l'egoisme del nostre opulent continent –capaç d'abonar quantitats ingents de diners a uns altres perquè facin el que ningú desitjaria fer–.

Entre les persones que arriben pel Mediterrani i per altres vies n'hi ha amb necessitats de protecció. Les migracions forçoses s'estan intensificant en tot l món, i augmenten les xifres de persones refugiades. Espanya ha fet un esforç en els últims anys per a ampliar i millorar el sistema d'acollida de sol·licitants d'asil, amb resultats parcials, minsos en alguns aspectes. Compta amb un model que podria tenir més èxit si comptés amb suports regionals i locals, de combinar-se amb altres models com el patrocini comunitari, entre altres.

La Companyia de Jesús contribueix, de diferents maneres, a l'acolla i integració de persones migrants i refugiades, fomenta la cultura de l'hospitalitat i atén les causes que generen els desplaçaments.

PROPOSTES

  • Invertir en integració social i reducció de la desigualtat. Implementar un Pla Nacional d'Integració i Cohesió Social i dotar un Fons d'Integració. Només des d'una mirada integral podem realitzar amb èxit la integració, sent necessària la participació del govern central, de les administracions regionals, locals i del conjunt de la ciutadania.
  • Protegir la vida de les persones i salvaguardar els drets a les nostres fronteres i en els CIE. Mantenir les operacions de rescat al Mediterrani, abandonar pràctiques de devolucions sumàries en la frontera sud i lluitar contra les xarxes de trànsit i explotació de persones. Possibilitar més vies legals i segures d'accés.
  • Distribuir a les persones refugiades als països de la Unió Europea segons un sistema de quotes d'acollida amb dotació suficient de recursos personals i financers.

En l'actualitat, el Sector Social està format per més de 20 entitats amb més de 50 seus distribuïdes per tot el territori nacional. Sosté la missió un equip format per 2.500 persones, de les quals més del 80% són voluntàries, entre les quals es troben un grup de jesuïtes.

Les persones i famílies que es beneficien de la nostra acció superen àmpliament el milió, localitzades a Espanya i en altres continents. La nostra experiència concreta explica la selecció dels temes abordats i l'absència d'uns altres també rellevants. Parlem dels temes que maneguem en el nostre compromís quotidià. Des d'aquí ens sentim animats a compartir les nostres reflexions i propostes amb la finalitat de contribuir al debat públic i a la reflexió compartida amb uns altres. Estem convençuts que només es pot construir una democràcia sana si s'aporten diferents veus buscant totes el bé comú.

Notícies relacionades