Què fem als CIE?

Què fem als CIE?

Marga García O'Meany. La Fundació Migra Studium-SJM realitza una tasca d'acompanyament a les persones internes, així com un seguiment, valoració i fiscalització social de les condicions de l'internament. amb un equip multidisciplinar de persones voluntàries que reben una formació inicial i continuada durant tot el temps que realitzan la tasca de voluntariat. No busquem suplir les obligacions d'atenció social que tenen tant les Administracions com les entitats contractades per a proporcionar els serveis mèdics, psicològics i socials. La nostra tasca és acompanyar i intentar identificar i evitar les vulneracions de drets humans de les persones durant la seva estancia en el CIE.

Per a les entitats del SJM, com Migra Studium, l'enfocament des del qual realitzen la seva labor i en concret la seva lluita contra la injustícia social en els CIE, l'emmarquem des de tres verbs: Acompanyar, Servir i Defensar. Ens agrada i ajuda entendre i comunicar la nostra feina als CIE.

Acompanyar a les persones internades: el contacte directe, concret i quotidià permet d'una banda captar la realitat dels CIE des de la seva part més dura, sagnant, vulnerable i menys idealitzada; això ens evita convertir el treball entorn del CIE en una lluita teòrica. Des de la nostra perspectiva la persona és el primer; reconèixer el valor intocable de cada persona, amb totes les seves circumstàncies concretes, gens fàcils ni idíl·liques: el seu context familiar, situació jurídica, caràcter personal, trajectòria vital, etc. Enmig de tot això cada persona és digna de ser acollida, respectada, valorada i acompanyada en el seu procés i situació

Servir a la persona concreta en la seva situació específica. Moltes persones internades en els CIE es troben en situacions de vulnerabilitat que a més sempre s'agreugen amb el pas del temps d'internament. Les dificultats amb l'idioma, problemes per contactar amb la família o amics, carestia econòmica, allunyament del seu entorn habitual, defensa lletrada deficient, malalties cròniques o mentals… quan parlem de servir no es tracta d'oferir els serveis bàsics que òbviament hauria de proporcionar l'autoritat competent i responsable de l'internament, sinó de realitzar gestions de qualsevol tipus davant els seus advocats, amb els seus familiars, metges, assistents socials, etc. Sense suplir les obligacions d'atenció social que té l'Administració i les entitats contractades per proporcionar els serveis mèdics, psicològics i socials amb les persones detingudes

És imprescindible defensar els seus drets i denunciar la seva vulneració, la qual cosa passa per revisar la seva situació jurídica amb els seus advocats, perquè no sempre tot és ajustat a dret i en poques ocasions s'han esgotat les vies de defensa. També és important valorar les condicions de l'internament i el seguiment del respecte als drets de les persones internes que quan són vulnerats notifiquem a les instàncies corresponents formulant queixes i denúncies. En aquesta defensa pels drets el centre segueix sent la persona, informant dels seus drets i dels mecanismes que té per defensar-se a si mateixa, acompanyant si ho considera oportú en aquest procés. Finalment hi ha un altre tipus de defensa que implica el treball d'incidència social i política que realitzem en xarxa participant en Plataformes locals, estatals i nacionals.

En les nostres visites constatem que els interns que tenen la sensació que no interessen a ningú, que la societat els gira l’esquena. I ens manifesten que tenen molts problemes pràctics relacionats amb l’assessoria legal, amb elements bàsics de dignitat (manca de roba, de comunicació, alimentació ...), amb el contacte amb les famílies, etc. Cal acompanyar-los. És molt important que l’escalfor humana travessi la bombolla de ciment del CIE a través del contacte solidari.

És també de singular importància, encara que de vegades no es pren en compte, l'equilibri psíquic, emocional i social de les persones que tenen la labor de mantenir la seguretat i la gestió del CIE. És una tasca extremadament difícil; les condicions i les mancances en la que funcionaris i altre personal que realitzen tasques diàries dins el CIE (manca de personal, seguretat sanitària, dotació de mitjans i formació) genera sentiments de malestar, inconformitat entre el personal que hi treballa; malestar que suma més tensió al voltant de les persones internades. Aquesta situació és considerada per part d'alguns funcionaris un problema de seguretat per a ells i els propis interns. Els mateixos sindicats de policia han reconegut una vegada rere altra no comptar ni amb la preparació ni amb els mitjans per poder respondre a la tasca que se'ls demana realitzar en aquests llocs: contenir a un nombrós grup de persones que han estat privades de llibertat per qüestions administratives, que no han comès cap delicte i que es troben en una situació d'incertesa i de desorientació molt grans. En opinió d'aquests funcionaris no estan en condicions de controlar una situació de conflicte generalitzada sense haver de recórrer a unitats especials d'intervenció.

Com equip de extern que visita a diari a les persones internades en el CIE, son testimonis d’aquesta tensió y malestar que pateixen treballadors, interns i familiars. Tensió que es trasllada als voluntaris de diverses maneres (demandes in-assumibles, agresivitat, provocacions, etc) La complexitat en la qual estan immersos el voluntariat en el CIE, esta influenciada pels constants canvis que es generen en la interacció amb els funcionaris, la relació amb altres serveis, la idiosincràsia i funcionament propi del lloc, els recursos propis i institucionals amb els quals pot comptar , la pròpia relació d'acompanyament als interns; tot això fa que apareguin noves necessitats i com a conseqüència sigui necessari generar noves respostes la qual cosa agrega complexitat l'activitat dels voluntaris/es, sent conscients que la labor que realitzem és important en aquest context perquè estableix una relació de suport i orientació amb la persona, genera relacions entre diversos agents i possibilita canvis.

Això fa necessari formar, donar seguiment als casos i especialment a la persona que fa l’atenció per evitar situacions d’estrès i tenir espais de cura personal i grupal entre l’equip. Considerem important invertir en els equips que treballen amb persones, tenint espais de cura pel qual té cura d’uns altres, promovent processos de formació relacionades amb adquisició d'instruments, eines de comunicació i altres habilitats que acompanyin a aquests professionals i/o voluntaris com una forma de contribuir a la millora del treball, la formació contínua i a la professionalització en aquest cas del voluntariat que treballen amb persones.

El CIE en un espai en el que ni treballadors ni detinguts volen ser-hi. És un dispositiu que genera violència, i que obliga a reforçar la violència sense plantejar-se en cap moment seriosament allò que és més raonable: tancar d'una vegada per sempre els CIE i buscar-hi alternatives, sensates per a tots.

Més informació:  https://www.migrastudium.org/php/programa.php?id=20&idioma=Ct

Notícies relacionades