Grup de reflexió sobre les migracions

Grup de reflexió sobre les migracions

El grup és una eina important per reflexionar sobre la nostra acció, i ens ajuda a observar a mig i llarg termini quines són les tendéncies del fenomen migratori.

El grup està coordinat per Sanja Rahim i Santi Torres, i aplega unes quinze persones que provenen de diversos àmbits relacionats amb la gestió del fenomen migratori. Transmet les seves reflexions a través d’articles publicats a la web de Migra Studium i al blog de Cristianisme i Justícia.

Durant el curs 2017-2018 el grup va treballar diversos temes que afecten directament a les persones ateses per la Fundació Migra Studium com són la proposta de l'Ajuntament de Barcelona sobre les mesures per afavorir l'accés a la regularitat, la qüestió dels menors no acompanyats i les especificitats que el fenomen migratori té per a les dones.

Per aquest curs 2018-2019 el grup de reflexió ha tractat qüestions teórico-pràctiques que tenen molt impacte sobre la població migrant: la problemàtica de la irregularitat, el dret a l'habitatge, i la situació dels fills i filles de les famílies migrants.

Serveis que oferim

  • Assessorament d'entitats, comunitats i professionals diversos.
  • Cursos i xerrades sobre el fenomen migratori

Xarxes

És un grup co-organitzat amb Cristianisme i Justícia.

Responsable del projecte i contacte

Sanja Rahim  sanjarahim@migrastudium.org

Notícies relacionades

Tots els nostres projectes