Acollida i acompanyament

Acollida i acompanyament

El que més ens importa a Migra Studium són les persones. Per això, des del primer moment que algú travessa la porta, intentem donar la resposta adient per a les seves necessitats. En aquest sentit és bàsic poder donar la informació, l’orientació i el suport adequat per a cadascuna de les més de mil persones que atenem any rere any.

Volem que les persones amb qui interactuem, ciutadans i ciutadanes de Barcelona, surtin d’aquí amb la força i la seguretat per poder fer front a la realitat de la ciutat i fer-ho de la manera més autònoma possible. I volem fer-ho en un espai ple de dignitat.

Serveis que oferim

Informació i orientació: Informació dels serveis, cursos i activitats de l’entitat i d’altres recursos de la ciutat relacionats amb:

Migració i ciutadania: Empadronament, assessorament legal en estrangeria, regularització, renovacions, obtenció de la nacionalitat, protecció internacional, retorn.

Accés a recursos bàsics: Salut, educació, atenció Social, habitatge; accés al mercat de treball.

Coneixement de l’entorn proper: coneixement de l’entorn, participació social i cívica.

Acompanyament i/o intermediació: Seguiment de persones en situació de vulnerabilitat, intermediació amb altres serveis o entitats, seguiment de casos amb altres entitats.

Assessoria jurídica bàsica: Espai de consulta, acompanyament i orientació en temes relacionats amb estrangeria (arrelament social, reagrupament familiar, renovacions, ordres d’expulsió, visats), CIE, accés a la Nacionalitat, habitatge, contractes laborals, sancions, entre d’altres.

Assessoria tecnològica: Assessorament pràctic i personalitzat per necessitats bàsiques com elaboració curriculum, pujar un curriculum, buscar una informació...

Xarxes

Xarxa d’acollida de Barcelona

XESAJE – Xarxa d’entitats d’assessoria jurídica en estrangeria

l

Informació i contacte

Fátima Leal    fatimaleal@migrastudium.org

Alfonso Alonso-Lasheras  fonfo@migrastudium.org

Sanja Rahim   sanjarahim@migrastudium.org

Maria Coll      mariacoll@migrastudium.org

Amb el suport de

Ajuntament de Barcelona


 

Notícies relacionades

Tots els nostres projectes