Presentació de l'informe sobre l'estat dels CIE 2015 a Barcelona

Presentació de l'informe sobre l'estat dels CIE 2015 a Barcelona

Ahir es va presentar a Barcelona l'informe anual dels CIE elaborat pel Servei Jesuïta a Migrants. Aquest any porta per titol “Vulnerables, vulnerabilizados” i compta amb la col·laboració de Migra Studium. Us deixem la presentació de l'informe que va realitzar Marga Garcia, responsable del grup de voluntaris i voluntàries que visiten els interns del CIE de Zona Franca
Marga García O'Meany. Avui presentem l'informe anual "Vulnerables, vulnerabilizados", un informe que des de fa sis anys venim elaborant amb la finalitat de treure a la llum una realitat desconeguda per a la majoria de la població espanyola i que mostra dades i històries concretes de les persones internades. En aquest informe ens referim a persones que han vist vunerats els seus drets i les seves condicions de dignitat durant el procés d'internament i expulsió.

En aquesta presentació comptarem amb les intervencions de dos dels seus redactors, Santiago Yerga i José Javier Ordoñez, i de Susanna Bosch, voluntària que ens aproparà a la realitat de les visites que cada setmana realitza el grup de Migra Studium. Aprofito la presència a la sala de diversos col·laboradors, voluntaris i voluntàries, per agrair-los el compromís i la constància que fan possible, no només que es pugui elaborar aquest informe, sinó que acompanyen social, psicològica, jurídicament i humanament als interns, que recullen els testimoniatges del seu sofriment, i que s'impliquen en la defensa dels drets dels interns. Gràcies per ajudar-nos a donar conèixer la injustícia social, on els fets es burlen dels drets de les persones.

Els anys de treball compartit al voltant dels CIE han mostrat que hi ha diferents plantejaments i diverses perspectives. Amb el temps, s'ha anat ampliant el mapa d'actors implicats amb aquesta realitat. Crec que el que ens uneix a uns i a uns altres és el desig profund que no existeixin els Centres d'Internament d'Estrangers. Sens dubte la lluita entorn dels CIE és complexa i plural. Es requereixen enfocaments diversos, que al meu entendre, han de considerar-se complementaris i no oposats o divergents entre si. Tots els esforços i iniciatives que aportin alguna cosa en el camí pel tancament dels CIE, han de ser reconeguts valorats i recolzats.

Per a les entitats del SJM, com Migra Studium, l'enfocament des del qual realitzen la seva tasca queda emmarcat en aquests tres verbs: Acompanyar, Servir i Defensar. Són verbs que ens agraden i que ens ajuden a entendre i comunicar la nostra tasca en els CIE.

Acompanyar les persones internades. El contacte directe, concret i quotidià permet d'una banda captar la realitat dels CIE des de la seva part més dura, sagnant, vulnerable i menys idealitzada; això ens evita caure només en ideologies o en teories. Des de la nostra perspectiva la persona és el primer; reconèixer el valor intocable de cada persona, amb totes les seves circumstàncies concretes, gens fàcils ni idíl·liques: el seu context familiar, la situació jurídica, el caràcter personal, la trajectòria vital, etc. Enmig de tot això cada persona és digna de ser acollida, respectada, valorada i acompanyada en el seu procés i situació.

Servir a la persona concreta en la seva situació específica. Moltes persones internades en els CIE es troben en situacions de vulnerabilitat que a més sempre s'agreugen amb el pas del temps d'internament. Les dificultats amb l'idioma, problemes per contactar amb la família o amics, carestia econòmica, allunyament del seu entorn habitual, defensa lletrada deficient, malalties cròniques o mentals... Quan parlem de servir no es tracta d'oferir els serveis bàsics que òbviament hauria de proporcionar l'autoritat competent i responsable de l'internament, sinó de realitzar gestions de qualsevol tipus davant els seus advocats, amb els seus familiars, metges, assistents socials, etc. Sense suplir les obligacions d'atenció social que té l'Administració i les entitats contractades per proporcionar els serveis mèdics, psicològics i socials amb les persones detingudes.

És imprescindible defensar els seus drets i denunciar la seva vulneració.  Això ens obliga a seguir la seva situació jurídica a través dels seus advocats. També és important valorar les condicions de l'internament i ajudar-los a l'hora de notificar a les instàncies corresponents les queixes i denúncies quan consideren que han estat vulnerats els seus drets. En aquesta defensa la persona segueix sent el centre, informant-la dels seus drets i dels mecanismes que té per defensar-se a si mateixa, i acompanyant-la en aquest procés si ho considera oportú. Finalment hi ha un altre tipus de defensa que implica el treball d'incidència social i política que realitzem en xarxa participant en Plataformes locals, estatals i nacionals.

"Vulnerables, vulnerabilizados" ha estat el títol triat per a aquest informe que recull la realitat de les persones ferides o lesionades física i moralment, persones que han estat vulnerabilitzades a través de mecanismes estructurals de caràcter econòmic, polític, social i jurídics.En altres paraules persones que presenten en la majoria de casos una vulnerabilitat prèvia i que la seva situació es veu agreujada per l'ingrés en un Centre d'Internament. Parlem de persones que han sofert una violència institucional, des del seu país d'origen, perquè la pobresa i la injustícia social ja són una violència greu. Violència durant el trànsit migratori, sobretot quan les lleis migràtories els han arribat a considerar. Violència a l'hora de passar la frontera i també després aquí de manera quotidiana fins a la seva arribada al CIE, la nostra frontera interna.

Un any més trobem que es continua abusant de la mesura de l'internament, utilitzant aquests centres com a dispositius de control fronterer i com a eina per impulsar una política expulsora sota el concepte més neutre "de la devolució". L'existència dels CIE ens introdueixen de ple en un món d'excepcionalitat jurídica per a persones que solament busquen un futur millor. L'internament no pot ser una mesura per defecte, és una mesura d'excepció.

No deixa de ser cridaner que tot i l'esforç per difondre la realitat dels CIE en mitjans de comunicació i haver entrat en l'agenda política, aquests centres segueixen sent uns grans desconeguts per a la immensa majoria de la població espanyola i el que és més greu i sorprenent per no pocs advocats, jutges i fiscals que decreten l'internament de persones vulnerables i/o inexpulsables: persones malaltes, menors, persones discapacitades, dones embarassades, sol·licitants d'asil, víctimes de tràfic de persones...

Per la gravetat que suposa la privació de llibertat en els CIE, per l'abús que es fa d'aquesta mesura, per no garantir suficientment el respecte pels drets humans, per estigmatitzar i criminalitzar a les persones migrants, per les condicions de vida en aquests centres i per posar en perill la salut i el benestar de les persones privades de llibertat i les seves famílies... Migra Studium i el Servei Jesuïtes a Migrants (SJM) considerem que és necessari afrontar el seu tancament i desaparició, fins que això no succeeixi, demanem reduir els internaments, humanitzar les condicions de vida, explorar alternatives a l'expulsió; advoquem per l'aplicació de mecanismes de regularització (almenys de forma provisional) com a alternativa a l'expulsió sobretot per a aquelles persones que no han pogut ser expulsades tot i haver estat internades i tramitada la seva expulsió."

Notícies relacionades