Migra-Studium participa en el "Foro Social Mundial de Migraciones" explicant la Formació d'Imams a Catalunya.