Migra-Studium i el Grup de les Dues Ribes organitza una sessió de descoberta d'Algèria.