Migra-Studium convida a participar en el Congrés d'Eurojess sobre Musulmans a Europa, del 25 al 29 d'agost, a Granada