Manifest de les Delegacions de l'apostolat social jesuïta d'Europa i Llatinoamèrica-Carib

Manifest de les Delegacions de l'apostolat social jesuïta d'Europa i Llatinoamèrica-Carib

Afegint-se, el dia 18 de desembre, aniversari de la signatura de la Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i les seves famílies (1990), a la celebració de la Jornada mundial del migrant. (Per veure el manifest clicar sobre la notícia subratllada)La política europea d’immigració i asil, o la quimera de la seguretat sense llibertat ni justícia Les Delegacions de l’apostolat social jesuïta d’Europa i Llatinoamèrica-Caribe ens afegim el dia 18 de desembre, aniversari de la signatura de la Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i les seves famílies (1990), a la celebració de la Jornada mundial del migrante. Volem tornar una mirada sobre la persona que emigra o que cerca refugi, i des d’aquesta sobre la seva família, les seves comunitats, sobre les societats d´ origen i d´acollida. No volem tancar els ulls davant de decisions polítiques i legislatives que posen en perill la garantia dels drets humans de persones especialment vulnerables. Des d’aquesta perspectiva, ens preocupa seriosament la deriva de les polítiques europees d’immigració i asil, tal com es manifesten en la Directiva de Retorn i en el Pacte europeu sobre la immigració i l’asil. En el seu desenvolupament afavoreixen la seguretat en detriment de la llibertat i la justícia. I això és així per més que proclamin el respecte a tots els instruments internacionals que garanteixen els drets humans, i encara que pretenguin la integració social d’immigrants legals i refugiats, garantint l’aplicació dels seus drets i el compliment dels seus deures. Amb aquesta preocupació per la sort de les persones que necessiten més protecció internacional, denunciem algunes mesures que es troben en el llindar de la legalitat i la ilegalitat internacional, entre la salvaguarda dels drets humans i la seva denegació. • La regulació de la sortida obligatòria i de la expulsió de migrants en situació irregular (confusament denominades “retorn voluntari” i “retorn”) no considera les amenaces als drets humans en els seus països d´origen, ni obliga als Estats membres de la UE a garantir l´assistència lletrada efectiva. • Els terminis fixats pel “retorn voluntari” (entre 7 i 30 dies) el fan inviable en condicions de seguretat jurídica. A la vegada que permet l’internament de migrants en procés d´expulsió sense prou control judicial, i amb un termini (6 mesos, prorrogables fins a 18) desproporcionat per les necessitats d’identificació i assegurament del procés. • Les prohibicions de reingrés (fins a 5 anys) impedeixen de fet que la persona demani asil en la UE per causes sobrevingudes després de el seu retorn al país d´origen. • La regulació dels retorns en frontera exclou qualsevol garantia jurisdiccional i bloqueja de fet la demanda d´asil. • Tal com regula la repatriació de menors de 18 anys als seus països d’origen (per lliurar-los als seus pares o tutors, o a institucions d´acollida de menors) no garanteix, en primer lloc i sobre tot, l´interès superior del menor. Des de les delegacions de l´Apostolat Social de la Companyia de Jesús, reconeixem que no hi ha cap marge polític per a modificar els termes de la Directiva de Retorn. Confiem que es demani justícia, en darrera instància davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per a fer prevaldre el Dret Internacional públic, el Dret Internacional dels drets humans i el Dret humanitari quan siguin aplicades les normes dels Estats membres que trasposin la Directiva. I quan s´obrin processos de reforma legislativa en els Estats membres de la UE, invitem a prendre distància de les exigències cojunturals del mercat de treball, a tenir presents les necessitats estructurals de les societats europees en termes demogràfics, i a centrar la mirada en les persones més vulnerables i en els seus drets.