Les ONG al CIE de Zona Franca

Les ONG al CIE de Zona Franca

Aquests últims mesos han estat protagonitzats per un esdeveniment que no ha deixat indiferents les moltes associacions i col·lectius que treballen per a la defensa dels drets de les persones migrades: el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona. No obstant això, es tracta només d'un tancament temporal: des de principis de novembre de 2015 fins a juny de 2016 el CIE ha tancat per obres, encaminades, segons declaracions del Ministeri de l'Interior, a millorar la vida dels interns. Per primera vegada en el CIE de Barcelona les persones internades tindran lavabos en les cel·les i un interfon per comunicar-se amb els policies de guàrdia.El fet de no tenir lavabos en les cel·les ha estat unes de les moltes queixes presentades en els últims anys per part de les ONGs que treballen per a la defensa dels drets dels interns a diversos organismes institucionals, entre d'altres el Defensor del Poble i el Jutge de Control d'Estada del CIE. Està en el poder d'aquest últim emetre actuacions oficials la part dispositiva de les quals resulta vinculant per als seus destinataris. En el cas del CIE de Barcelona s'han emès en els últims anys diverses actuacions amb la finalitat de millorar les condicions de l'internament. Per exemple, el gener de 2014 es disposava la retirada de les mampares en els locutoris de visites (obra realitzada uns mesos després) i també es llegia que “cada dormitori hauria de comptar amb una tassa de vàter”.

El Jutge de Control d'Estada Sr. Aguirre, en una entrevista realitzada en el marc del treball final de màster L'entrada de les organitzacions no governamentals als Centres d'Internaments d'Estrangers. Estudi de cas: el CIE de Barcelona (publicat al setembre de 2014), reconeix que la gran majoria de les queixes que rep li arriben per part de les ONG que visiten als interns. D'aquí s'entén la importància del paper desenvolupat per part d'aquestes ONG, que en el cas de Barcelona són la Plataforma Tanquem els CIEs, la Fundació Migra Studium i SOS Racisme. El Jutge Aguirre també afirma que “les ONG tenen una funció molt important: fer patent que hi ha coses que no funcionen en el CIE. Ells donen el primer impuls i jo vaig més enllà. Es produeix una sinergia: ells emprenen un impuls que al seu torn m'obliga a mi a posar-me i jo em moc més enllà de l'impuls que ells m'han donat. Crec que aquesta sinergia és de la més positiva.”

En el treball que s'acaba d'esmentar, s'empra una recerca teorética i empíric casual per investigar de quina manera l'entrada de les ONG en els CIE afecta les condicions de l'internament. La metodologia emprada és qualitativa i utilitza les tècniques de les entrevistes semiestructurades i de l'anàlisi del contingut per recaptar dades en profunditat sobre el tema. Els resultats mostren que les organitzacions no governamentals, com a defensores de drets humans i subjectes que tenen dret a entrar als Centres, afecten de manera significativa les condicions de l'internament. Això a través del desenvolupament de quatre papers fonamentals: informar i sensibilitzar la societat sobre el tema dels CIEs,denunciar possibles vulneracions dels drets dels interns, aportar assistència legal i oferir assistència social i acompanyament humà als interns.

Sara Tolotti

Notícies relacionades