La Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants es dirigeix als candidats a les properes eleccions municipals.

La Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants es dirigeix als candidats a les properes eleccions municipals.

La plataforma, integrada per més de 20 institucions, entre elles la Fundació Migra-Studium, demana que la immigració no sigui utilitzada en la confrontació electoral, ni tractada com un problema, sinó com un repte.Es demana també que es faciliti l'accés de les diverses comunitats religioses "a llocs dignes destinats al culte i a la pregària". Els signants demanen que es "simplifiquin els tràmits burocràtics i s'unifiquin els criteris i requeriments que es demanen a les persones immigrades en tot allò relacionat amb la seva situació jurídica". També recorden la conveniència de realitzar més campanyes de sensibilització de la ciutadania, "per tal d'afavorir una acollida positiva dels nouvinguts, en contrast amb aquella imatge que posa l'accent, sobretot, en els problemes, les dificultats i els prejudicis que molts veïns senten envers la immigració". Pel què fa a la qüestió religiosa, el text demana "que es faciliti a les diferents comunitats religioses l'accés a llocs dignes, destinats al culte i la pregària" i mostra la preocupació d'aquestes entitats per la "instrumentalització política que sovint s'ha fet de les resistències que una part de la població ha manifestat vers aquests nous centres de culte". Vegeu el document complet a la nostra pàgina de publicacions.