Immigració i crisis a Espanya. Nova publicació de LL. Recolons, X. Alonso i M. Pajares.

Immigració i crisis a Espanya. Nova publicació de LL. Recolons, X. Alonso i M. Pajares.

L'incorporació a la societat de persones d'origen o descendència estrangera és un dels fenómens en curs més determinants de l'actual i futura configuració de la societat a Espanya. Això comporta canvis importants a la composició de la població, amb repercusions en els diferents sectors de la vida social. 
La concentració en un període molt curt, primers anys del s.XXI, de grans fluxos d'entrades des de l'estranger, de persones immigrants ha estat una característica peculiar d'Espanya. Això ha succeït a un panorama europeu, on amb diferències al calendari, l'arribada d'immigrants estrangers ha estat un fenomen repetit a diversos països. Als posteriors anys marcats per la llarga crisis, han continuat arribant immigrants estrangers a Espanya, encara que a nivells més moderats.

Ens menor o major grau, directa o indirectament, tots aquests canvis repercuteixen a tota la població. D'aquí que sobre l'immigració, les persones immigrades, els seus descendents, i els temes relacionats, gairebé tota la població tingui experiències personals on s'ancoren opinions, actituds i comportaments. Aquests, al seu torn, reben una forta influència de tracte que reben els temes migratoris en els mitjans de comunicació, i a les polítiques. Per altra banda, una cosa molt comuna entre qui s'ha dedicat a analitzar les migracions i quan es relaciona amb elles, a les diverses societats, és la constatació de la gran complexitat del tema.

Els tres escrits que es presenten en aquest document són el fruit d'un projecte coordinat. Els seus autors han interactuat en l'elaboració dels seus respectius textos. El seu objectiu ha estat oferir una informació actualitzada que arrenqui del que ha succeït i es projecti a unes propostes de futur. S'ha intentat compaginar la dita complexitat del tema, amb la concreció en termes per a una diversitat de lectors disposats a donar-los una dedicació mitja entre el que requereix un text voluminós i el que es quedaria en un nivell d'article periodístic.

L'opció escollida ha estat la d'agrupar la complexitat ja dita entorn de tres punts: el context sociodemogràfic, l'económicolaboral i el de les polítiques migratòries. Cadascú d'ells ha estat encarregat a un autor amb prolongada dedicació a temes de qui tracta el seu escrit. En tots ells s'ofereixen unes referències històriques inicials, que segueixen al que han considerat imprescindible per a prendre el fil des d'on interpretar el present. De forma intencionada, s'ha deixat oberta la referència de cada autor a la seva visió de conjunt del tema. Això porta a què es donin algunes repeticions, particularment als apartats de "lliçons apreses d'allò succeït" i de conclusions de cara al futur. La insistència des dels diversos enfocaments de cada autor s'ha considerat positivament al contribuir a la modulació del quadre resultant del conjunt.

Inicialment, aquests escrits es van plantejar com a part d'un projecte internacional per a compondre un llibre extens, que seria el fruit de la col·laboració entre institucions de 3 països del sur d'Europa. La retirada d'una de les tres contraparts del projecte va impedir que finalment l'edició d'aquell llibre arribés al final.

L'ajuda de l'INSTITUT D’ESTUDIS HUMANÍSTICS COLL I ALENTORN (INHECA), i la iniciativa del seu director han resultat determinants al procés d'elaboració d'aquesta obra. Una versió en català de la mateixa s'ha publicat com a número monogràfic de Diàlegs. Revista d'estudis polítics i socials d'INHECA: (número 66, octubre- desembre 2014, 117 pàgs.) Cristian Palazzi, cap de redacció de la mateixa, va coordinar aquesta edició en català, la que, a més a més de ser impresa en paper, és accessible on-line a la web d'INHECA (www.inehca.cat).

Els textos sobre Immigració i crisis a Espanya, tal com aquí es presenten, estaven pràcticament conclosos a principis de 2015. Lluís Recolons, des de la Fundació Migra Studium, ha coordinat el conjunt d'aquesta obra, amb una freqüent interacció amb els altres co-autors: Xavier Alonso i Miguel Pajares, amb el suport de Lucia Montobbio com a adjunta d'edició. Aquesta edició en castellà, es pot descarregar aquí.

 

Notícies relacionades