Las ONG en el CIE de Zona Franca

Las ONG en el CIE de Zona Franca

Estos últimos meses han sido marcados por un hecho que no ha dejado indiferentes las muchas asociaciones y colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de las personas migrantes: el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. Se trata solamente de un cierre temporal: desde principios de noviembre del 2015 hasta junio del 2016 el CIE ha cerrado por obras, encaminadas, segun declaraciones del Ministerio del Interior, a mejorar la vida de los internos. Por primera vez en el CIE de Barcelona las personas internadas tendran lavabos en las celas y un interfono para comunicarse con los policias de guardia. (resto del artículo en catalán) El fet de no tenir lavabos en les cel·les ha estat unes de les moltes queixes presentades en els últims anys per part de les ONGs que treballen per a la defensa dels drets dels interns a diversos organismes institucionals, entre d'altres el Defensor del Poble i el Jutge de Control d'Estada del CIE. Està en el poder d'aquest últim emetre actuacions oficials la part dispositiva de les quals resulta vinculant per als seus destinataris. En el cas del CIE de Barcelona s'han emès en els últims anys diverses actuacions amb la finalitat de millorar les condicions de l'internament. Per exemple, el gener de 2014 es disposava la retirada de les mampares en els locutoris de visites (obra realitzada uns mesos després) i també es llegia que "cada dormitori hauria de comptar amb una tassa de vàter". El Jutge de Control d'Estada Sr. Aguirre, en una entrevista realitzada en el marc del treball final de màster L'entrada de les organitzacions no governamentals als Centres d'Internaments d'Estrangers. Estudi de cas: el CIE de Barcelona (publicat al setembre de 2014), reconeix que la gran majoria de les queixes que rep li arriben per part de les ONG que visiten als interns. D'aquí s'entén la importància del paper desenvolupat per part d'aquestes ONG, que en el cas de Barcelona són la Plataforma Tanquem els CIEs, la Fundació Migra Studium i SOS Racisme. El Jutge Aguirre també afirma que "les ONG tenen una funció molt important: fer patent que hi ha coses que no funcionen en el CIE. Ells donen el primer impuls i jo vaig més enllà. Es produeix una sinergia: ells emprenen un impuls que al seu torn m'obliga a mi a posar-me i jo em moc més enllà de l'impuls que ells m'han donat. Crec que aquesta sinergia és de la més positiva." En el treball que s'acaba d'esmentar, s'empra una recerca teorética i empíric casual per investigar de quina manera l'entrada de les ONG en els CIE afecta les condicions de l'internament. La metodologia emprada és qualitativa i utilitza les tècniques de les entrevistes semiestructurades i de l'anàlisi del contingut per recaptar dades en profunditat sobre el tema. Els resultats mostren que les organitzacions no governamentals, com a defensores de drets humans i subjectes que tenen dret a entrar als Centres, afecten de manera significativa les condicions de l'internament. Això a través del desenvolupament de quatre papers fonamentals: informar i sensibilitzar la societat sobre el tema dels CIEs,denunciar possibles vulneracions dels drets dels interns, aportar assistència legal i oferir assistència social i acompanyament humà als interns. Sara Tolotti

Notícies relacionades