El Defensor del Poble denuncia la situació de desprotecció de les persones que entren irregularment a Espanya

El Defensor del Poble denuncia la situació de desprotecció de les persones que entren irregularment a Espanya

(Comunicat del Servei Jesuïta a Migrants) El Defensor  del Poble es fa ressó de les queixes presentades per les organitzacions de la societat civil davant la situació de desamparament i desprotecció de les persones estrangeres que entren irregularment a Espanya.

Els darrers mesos, i com a conseqüència d'agreujar les polítiques d'externalització i de tancament de fronteres a la Mediterrània impulsades pels estats membre de la Unió Europea, Espanya està constatant un augment important de les entrades irregulars de persones migrants que ha posat de manifest, d'una banda, la debilitat dels programes i protocols de recepció a costes i acollida humanitària, i d'alte, la insuficiència dels mecanisme de solidaritat i corresponsabilitat europeus.

Des del Servei Jesuïta a Migrants (SJM) es vol fer constar que tot i l'augment de les arribades a les costes espanyoles i de la gravetat humanitària de la situació en la qual queden les persones que entren irregularment, difícilment podem parlar d'arribades massives o d'invasió. El 2018 han arribat a Espanya per mar i per terra 21.527 persones del total de les 64.710 arribades a Europa per les diferents rutes del Mediterrani. Molt lluny de les 186.768 persones que van arribar per aquesta via el 2017, o de les 390.493 i 1.046.599 que ho van fer el 2016 i el 2015 respectivament. Fet que parla de l'èxit de les polítiques per frenar els fluxes migratoris, però també de les enormes barreres existents per a accedir a unes vies legals i segures cada vegada més restrictives.

El SJM ve detectant i denunciant la precària gestió i eficàcia del sistema d'atenció humanitària de les persones immigrants que afecta principalment a la manca de respostes adequades a les persones que accedeixen irregularment a les costes i a aquelles que són posades en llibertat des dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) davant la impossibilitat de procedir a l'execució de les resolucions d'expulsió o devolució.

Les recentes recomanacions del Defensor del Poble a les Secretaries d'Estat de Seguretat i Migracions, en resposta a una queixa de Pueblos Unidos (SJM Madrid), insten al govern a buscar solucions d'urgència i estructurals per a garantir els drets de les persones migrants que es veuen obligades a entrar irregularment a Espanya, fent servir vies insegures i posant-se en mans de les màfies i xarxes de tràfic de persones davant la insolidaritat de les respostes que s'estan articulant en el marc de la Unió Europea. Concretament es demana:

 

  1. Que de conformitat amb la Directiva 2008/115/CE, al posar en llibertat una persona estrangera amb una resolució d'expulsió o devolució, es faci constar la impossibilitat de procedir a la seva execució en el moment en que es produeix la posada en llibertat.
  2. Que es destinin amb caràcter d'urgència els fons addicionals necessaris per a que les persones que accedeixen irregularment a les costes comptin amb allotjament, manutenció, cobertura de les seves necessitats bàsiques, dotant-les d'unes eines socials mínimes per a afavorir la seva integració en la societat d'acollida.
  3. Que es garanteixi l'existència de places suficients del programa d'acollida humanitària, destinades a persones immigrants, amb independència de la seva nacionalitat, que es trobin en situació de vulnerabilitat degut al deteriorament físic i a la manca de suports socials, familiars, mitjans econòmics, i que arribin a les costes espanyoles o formin part d'assentaments que comportin greus risicos socials i sanitaris.
  4. Que, el més rapidament possible, es revisi el protocol d'atenció i emrgència a grans contingents, que té per objecte atendre les situacions d'emergència humanitària derivades d'aquestes arribades a través de la frontera terrestre o marítima, per a evitar l'ús d'infraestructures no idonies per a la primera acollida i assistència.

 

Per a més informació:  Daniel Martínez. Comunicació SJM – comunicacion@sjme.org

Notícies relacionades