Denunciem al CIE de la Zona Franca per falta de ventilació i condicions insalubres

Denunciem al CIE de la Zona Franca per falta de ventilació i condicions insalubres

MIGRA STUDIUM I IRÍDIA DENUNCIEN LA MANCA DE VENTILACIÓ I LES CONDICIONS INSALUBRES AL CIE

Avui 31 de juliol les entitats hem presentat un escrit conjunt de queixa davant el Jutjat d’Instrucció 30 de Barcelona posant de manifest les dolentes condicions d’internament a què s’enfronten els interns durant l’estiu.

Els dies 23 i 29 de juliol grups de 30 i 26 interns respectivament ja s’han queixat a la Direcció del CIE per la manca de ventilació i de refrigeració, tant a les cel·les dels interns com als espais comuns, com als locutoris de visites i altres espais compartits amb els funcionaris del CNP a càrrec de l’establiment i amb els visitants del CIE. També denuncien els interns la manca d’aigua corrent als patis i la dificultat d’accés als lavabos.

Fruit de les visites de voluntàries de Migra Studium a interns del CIE, hem constatat que les elevades temperatures que està patint el país durant l’estiu estan condicionant significativament les condicions de vida dins el CIE, empitjorant la situació de privació de llibertat que pateixen els interns, les condicions de treball dels funcionaris que hi treballen i les condicions dels visitants, familiars i voluntaris que hi ingressen.

Concretament, els interns en els seus escrits de queixa diuen “[...] las condiciones de las celdas y la falta de ventilación en las celdas [provocan] que se presenta queja al Director pidiendo la posibilidad de abrir ventanas o aumentar/poner el aire acondicionado. La queja fue firmada por 30 internos. La dirección manifestó la imposibilidad de solucionarlo. La situación se ha ido agravando y el 24 de julio se inicia una protesta de los internos negándose a subir a las celdas y a comer. La huelga ha durado 4 días y las condiciones no se han mejorado. También informar que esta situación de calor genera malestar y situaciones de conflictividad entre los internos.”

“Solicito entrevistar con el director por segunda vez para que arregle el aire acondicionado o abrir las ventanas de las habitaciones, porque estamos dentro [como] una sauna, y estamos enfermos de tanto calor. Tampoco hay agua ni lavabo en el patio”.

No només és vox populi que l’actual estiu està registrant més onades de calor i més duradores que en el passat. L’Agència Estatal de Meteorologia el passat mes de juny ja va predir un estiu inusualment calorós[1].

Mentrestant, les finestres de les cel·les del CIE tenen una barra de ferro soldada per davant que no permet que s’obrin o en alguns casos només permet una obertura d’un escàs centímetre.

Els interns expliquen que durant les nits resulta impossible conciliar la son i la irascibilitat i agressivitat dins de les cel·les són exasperants.

Els interns mencionen reiteradament que dins de les instal·lacions on ells poden accedir no hi ha sistemes de refrigeració en funcionament.

Com que el pati és el lloc més ventilat, molts dies els interns es neguen a pujar a les habitacions al midgia després de dinar, el què ocasiona situacions de tensió amb els funcionaris i entre els propis interns.

En reiterades ocasions, els voluntaris de Migra Studium han hagut de concloure anticipadament les visites pel calor dins del locutori: voluntaris i interns transpiren i gotegen de suor de tal manera que als voluntaris els hi costava prestar l’atenció que mereixen els interns.

Agents del CNP han manifestat als voluntaris les seves excuses per les altes temperatures dins del CIE, al·legant que els aparells d’aire condicionat estan espatllats.

Les regles 13 i 14 de les Regles Mínimes de les Nacions Unides per al tracte de persones privades de llibertat, anomenades Regles Nelson Mandela”, adoptades per l’Assemblea de les Nacions Unides el 17 de diciembre de 2015[2] estableixen els estàndards mínims per a les condicions materials de l’internament:

“Regla 13. Els locals d’allotjament dels privats de llibertat, i especialment els dormitoris, hauran de complir totes les normes d’higiene particularment pel que fa a les condicions climàtiques i, en concret, al volum d’aire, la superfície mínima, la il·luminació, la calefacció i la ventilació.

Regla 14. En tot local on visquin o treballin persones privades de llibertat:

a) Les finestres seran prou grans perquè puguin llegir i treballar amb llum natural i estaran construïdes de manera que pugui entrar aire fresc, hi hagi o no ventilació artificial.

Igualment, fa pocs dies ha transcendit als mitjans de comunicació la notícia de què el CIE de Sangonera (Múrcia) ha estat clausurat per decisió del jutjat d’instrucció núm. 9 de Múrcia, en funcions de control del CIE, per la manca de sistemes de refrigeració i de la impossibilitat d’obrir les finestres, que es troben soldades[3].

Per això, les entitats signants MIGRA STUDIUM i IRÍDIA instem la intervenció judicial efectiva i demanem:

  1. Una visita urgent d’inspecció al CIE.
  2. Les mesures adequades i necessàries per garantir:
    1. Adequada ventilació, entrada d’aire fresc i obertura de les finestres a les cel·les.
    2. Adequada ventilació i refrigeració de les zones comuns, sales d’espera, locutoris de visita, del CIE.
    3. Adequat accés a aigua corrent al pati (una font) i/o als lavabos del pati.

Com a mesura cautelar, durant el temps en què es verifiquen els extrems posats de manifest a la queixa, demanem el tancament dels espais, cel·les, llocs comuns, patis, del CIE on no es reuneixin els estàndards mínims de salubritat, ventilació, refrigeració i climatització exigits pel respecte dels drets de les persones que hi viuen i treballen. També plantegem la possibilitat de la clausura temporal del CIE de la Zona Franca, pel temps necessari fins a l’efectiu compliment dels  estàndars mínims.

Tot això no obsta que, com sempre en la nostra relació amb el CIE, el nostre horitzó només contempla un futur sense CIE, on tots aquests dispositius  contra les persones migrants hagin definitivament desaparegut.

 

Barcelona, 31 de juliol de 2019.

 

 

Josetxo Ordóñez (advocat Migra Studium): josetxoordonez@migrastudium.org - 664 23 05 69
Pau Vidal (Coordinador Projecte CIE Migra Studium): pauvidal@migrastudium.org - 618 28 09 94
Andrés García (Irídia): andres.gberrio@iridia.cat - 638 33 63 83

Notícies relacionades