Corregir el rumb de les decisions polítiques i dels discursos públics sobre migració

Corregir el rumb de les decisions polítiques i dels discursos públics sobre migració

(Xarxa Migrantes con Derechos)   (18 de desembre del 2018) Davant la celebració del Dia Internacional del Migrant i una setmana després de la ratificació a Marrakech per part de més de 150 països del Primer Pacte Mundial per a la Migració Segura, Ordenada i Regular, les entitats que integrem la xarxa Migrantes con Derechos –Cáritas, CONFER, Justícia i Pau, i la Comissió Episcopal de Migracions- reafirmem el nostre suport a l’èxit de  la comunitat internacional per avançar en l’objectiu de gestionar els fluxos migratoris a nivell global.

Lamentem, no obstant, el fracàs que suposa la retirada del Pacte de diversos països del Nord, decisió que obre una perillosa esquerda en l’esperit d’unitat i solidaritat tan necessari per a garantir una acció coordinada, per damunt de fronteres i polítiques nacionals, en la tasca inajornable de protegir les vides i els drets dels migrants i refugiats.

Recordem que la celebració d’avui commemora l’adopció, per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides, de la Convenció Internacional per a la protecció internacional dels drets de tots els treballadors migrants i els seus familiars, un text que ni Espanya ni cap dels Estats membres de la Unió Europea han firmat encara.

Queda molt camí per a recórrer per poder parlar d’una migració que sigui autènticament segura, ordenada i regular, i evitar que el Pacte tot just assolit es converteixi en paper mullat. Instem, per això, a corregir el rumb preocupant que, tot i les bones intencions proclamades a Marrakech, manifesten les decisions polítiques en matèria de migració que se segueixen adoptant tant en el nostre país com en el conjunt de la Unió Europea.

Una vegada més, censurem unes polítiques migratòries on l’enfocament basat en la seguretat i el control de fronteres se segueix prioritzant per sobre els aspectes humanitaris i socials, i que converteixen les tanques i les aigües del Mediterrani en espais de mort, patiment i vulneració de drets, en lloc de transformar-los en una oportunitat per a l’acollida i l’hospitalitat.

Diem no a les devolucions de migrants realitzades sense les garanties establertes en els procediments relatius a la identificació de cada persona, sense verificar les seves circumstàncies personals o sense oferir informació en un idioma que sigui entès per les persones acabades d’arribar. I diem també no a que es perpetuïn els mateixos errors en els que incorren ara uns responsables polítics que denunciaven aquestes pràctiques quan estaven a l’oposició i que van prometre eradicar-les.

Reclamem coratge polític per acabar amb els llimbs legal que afecta a un nombre creixent de menors immigrants no acompanyats, al temps que denunciem la resistència a mobilitzar els recursos indispensables per a finançar tant l’acollida i la integració en el nostre país dels migrants com per a incidir en les causes del problema mitjançant una adequada dotació de fons per a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament.

Rebutgem l’escandalosa política de braços plegats per la qual s’abandona a la seva sort en aigües internacionals a pesquers espanyols que, donant exemple de sentit humanitari, auxilien embarcacions amb migrants a punt de naufragar.

I diem rotundament no a la successió d’irresponsables declaracions públiques en contra de les persones migrants, que, amb un perillós accent discriminatori, racista i xenòfob, pretenen obtenir suport electoral a base de difondre falsos rumors i prejudicis que només busquen estigmatitzar a l’altre i intoxicar la convivència social i les relacions en els nostres barris.

Com alertava el mes de setembre passat el Papa Francesc en el congrés mundial sobre racisme i xenofòbia organitzat per la Santa Seu i el Consell Mundial de les Esglésies (WCC), «vivim temps en els quals semblen revifar i escampar-se sentiments que molts consideraven superats. Sentiments de sospita, de por, de menyspreu i fins i tot d’odi davant individus o grups considerats diferents a causa del seu origen ètnic, nacional o religiós i, com a tals, no considerats el suficientment dignes de participar plenament en la societat».

«La gravetat d’aquests fenòmens –afegia el Papa- no pot deixar-nos indiferents. Tots estem cridats, siguem on siguem, a cultivar i promoure el respecte a la dignitat inherent a tota persona humana, començant per la família, el lloc en el qual s’aprenen des de molt aviat els valors de compartir, de l’hospitalitat, de la fraternitat i la solidaritat».

Com entitats d’Església que acompanyem als migrants compartint les seves esperances i frustracions, defensem un model de convivència basat en la convivència intercultural, en la integració i en l’acollida fraterna a qui arriba i es troba en situació de més gran vulnerabilitat. Som Església samaritana que auxilia el desvalgut, sense preguntar pel seu origen, credo o la seva condició.

A les vigílies del Nadal, quan commemorem el naixement a Betlem d’un Nen de família exclosa i sense hostal on dormir, de família que més tard va haver de fugir a l’exili, urgim a les nostres comunitats i a tots els ciutadans i ciutadanes a examinar les seves actituds personals i comunitàries, i a renovar la seva capacitat d’acollida i hospitalitat vers les persones migrants. L’Amor, que tot ho pot, és la millor resposta als qui només semblen disposats a enrarir la convivència en pau.

 

Contacte pels mitjans de comunicació social

CONFER: Eva Silva (91 519 36 65) / Justicia y Paz: Montserrat Serrano (91.506.18.28)

SJM: Daniel Martínez Díez (686.27.06.34) / Cáritas: Angel Arriví (91.444.10.16 - 619.04.53.81)

 

Notícies relacionades