Ciutats que construeixen pau

Ciutats que construeixen pau

El passat dia 8 de novembre vam participar a la taula sobre diàleg interreligiós que es va organitzar en el marc del II Fòrum Mundial sobre Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau, celebrat a Madrid. Diferents persones relacionades amb l'àmbit de la diversitat religiosa van explicar les seves experiències en aquest àmbit. Van participar representants del cristianisme catòlic, anglicà i ortodox i d'islam, així com representants de l'administració i de la universitat. Per aquest motiu, l'experiència compartida va ser molt rica. La diversitat i la seva gestió es van abordar des de la perspectiva del treball teòric i la vida quotidiana, dos dels camps propis del diàleg. La nostra aportació es va fonamentar en la necessitat d'educar a partir de la consolidació de determinats conceptes, com ara la identitat múltiple, la diversitat com a riquesa, el conflicte com a oportunitat i el diàleg com a eina.

Notícies relacionades