Imatge o vídeo destacat
foto

Propostes de les entitats del Sector Social dels Jesuïtes a Catalunya davant les eleccions del 28 de maig de 2023

Les entitats socials dels Jesuïtes a Catalunya publiquem avui un document que recull les nostres propostes davant les eleccions del 28 de maig

Aquestes entitats treballem per garantir l’exercici de drets de les persones migrants, infants i joves i persones en situació de sense llar a diversos municipis: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Lleida. La nostra acció està fortament arrelada a aquestes ciutats i ens atorga un coneixement proper de la política municipal, els seus encerts i les seves mancances.

És des d’aquesta experiència i des de la constatació del creixement de la pobresa i la desigualtat que presentem aquest document, en el que reclamem polítiques que millorin la vida de les persones. Malauradament, el punt de partida no és esperançador. Compartim el diagnòstic d’ECAS, que en el seu últim informe número 15 Vides precàries, drets vulnerats posa de manifest allò que veiem en el dia a dia a les entitats: vivim instal·lats en la pobresa, la desigualtat i l’exclusió socialNi la pandèmia ni la crisi d’Ucraïna i les seves derivades expliquen que el 25,9% de la població catalana estigui en risc d’exclusió social, bàsicament perquè aquesta dada es manté gairebé intacta des de fa 15 anys. Trencar aquesta barrera hauria de ser el primer objectiu de tota política municipal.

Les demandes compartides entre les set entitats es refereixen a garantir i agilitzar l’empadronament de totes les persones al municipi on resideixen, independement de la seva situació administrativa. També assenyalem la necessitat de millorar l’atenció dels equips de Serveis Socials, amb més personal estable i tenint en compte els perfils de la població, evitant els canvis de referents constants per a les famílies ateses. Finalment, demanem que s’impulsi un treball transversal, liderant els ajuntaments la coordinació entre entitats socials, societat civil, Serveis Socials, escoles i instituts, etc. per tal d’oferir una resposta holística a les necessitats de les persones més vulnerables. 

D’altra banda, cadascuna de les entitats fem propostes més concretes, que tenen a veure amb l’activitat específica de cadascuna i del municipi on està ubicada. Des de la Fundació Migra Studium, ubicada a Barcelona, treballem en favor de la dignitat i els drets de les persones migrants més vulnerables. Proposem:

  • Millorar l’eficiència de tràmits administratius responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona, com són els informes d’arrelament, l’empadronament o les cites de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Avui, aquests tràmits superen inclús el màxim de dies que contempla la llei.
  • Ampliar i garantir una atenció jurídica gratuïta municipal pels tràmits d’estrangeria. Avui, el temps d’espera per aconseguir una cita presencial amb el SAIER és d’entre tres i sis mesos.
  • Ampliar els recursos d’habitatge municipals per a joves extutelats, molts abocats a viure al carrer. L’Ajuntament de Barcelona continua atenent joves migrants sense referents familiars a través de la xarxa de recursos i serveis de les persones sense llar.
  • Formar en perspectiva antiracista especialment els treballadors dels Serveis Socials i dels serveis d'acollida especialitzats, que atenen a persones migrants, moltes de les quals en situació d’irregularitat administrativa. 
  • Considerar l’especificitat del col·lectiu de persones en situació d’irregularitat administrativa en totes les polítiques migratòries i de gestió de la diversitat.
  • Ampliar els fons destinats als serveis d’acollida de Barcelona. Sabem que assistim a un increment global de la mobilitat internacional i que Barcelona és i vol ser lloc d’arribada i acollida. Cal que l’administració local s’adapti a aquest entorn canviant i no vagi a remolc de les situacions.

 

El Sector Social de la Companyia de Jesús a Catalunya està format per Arrels Sant Ignasi (Lleida), Fundació Carles Blanch - Centre Sant Jaume (Badalona), Entrecultures Barcelona, Fundació Salut Alta (Badalona), Fundació Lluís Espinal - Cristianisme i Justícia (Barcelona), Fundació Migra Studium (Barcelona) i Fundació La Vinya (L’Hospitalet de Llobregat). Aquestes entitats acullen, atenen i acompanyen a 15.000 persones, mitjançant 45 projectes. El grup humà que sosté tota aquesta acció social i educativa consta de 850 persones voluntàries i més de 100 professionals.

Podeu descarregar el document amb el detall de totes les propostes aquí.