Una resolució judicial obliga al CIE a comunicar als interns les expulsions amb una antelació mínima de 24 hores

Una resolució judicial obliga al CIE a comunicar als interns les expulsions amb una antelació mínima de 24 hores

Migra Studium (Servei Jesuïta a Migrants). 10 d'agost 2017.  El Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Barcelona, en funcions de control del CIE de la Zona Franca, ha emès una resolució per la qual obliga la Direcció del CIE a comunicar als interns la seva expulsió amb almenys 24 hores d'antelació.

La Fundació Migra Studium manté un grup estable de visites als interns del CIE de la Zona Franca des de 2012. Fruit de les visites, hem constatat que les expulsions són executades massa sovint sense notificar ni l'hora, ni l'itinerari, ni amb prou antelació com per a què els interns puguin preparar-se i avisar els seus advocats o els seus familiars i amics ja sigui aquí o en els seus països d’origen. Així ho han considerat també diverses resolucions del Consell d'Europa i de les Nacions Unides determinant que el preavís amb suficient antelació és una obligació mínima de les autoritats en el procediment d’expulsió.

Amb aquests antecedents Migra Studium presentà una queixa exposant aquests fets i sol•licitant el jutjat que prengués una decisió relativa al temps mínim de preavís per als interns. És una bona notícia que l’òrgan judicial hagi admès la petició i que la Fiscalia hagi informat també favorablement sobre els arguments de Migra Studium.

La resolució de 27 de juliol, notificada a les parts el 9 d'agost estableix l'obligació per part de la Direcció del CIE de comunicar amb una antelació mínima de 24 hores el fet de l'expulsió. 

La pròpia resolució incorpora unes excepcions a aquesta obligació com ara les raons de seguretat, prevenció de la violència i alteració de la convivència. En tot cas, quan la Direcció del CIE incompleixi el termini de preavís, haurà d'informar i justificar individualitzadament aquest incompliment al jutjat de control de CIE. Aquesta mesura tracta d'evitar l'ús arbitrari de l'excepció de preavís en què pot incórrer el CIE.

La resolució serà vigent a partir del dia 4 de setembre de 2017.

Aquesta resolució judicial és una fita més que demostra que els òrgans jurisdiccionals poden prendre part eficaçment en el control i vigilància del CIE i que els mecanismes d'acció de les organitzacions de la societat civil poden servir per millorar a la pràctica la situació de les persones migrants privades de llibertat als CIE.

La Fundació Migra Studium recorda, però, que la situació dels CIE i les condicions d'internament i expulsió estan encara lluny dels estàndards de respecte dels drets humans i que seguirem defensant el tancament definitiu dels CIE i la recerca d'alternatives tant a l'internament com a l'expulsió de persones migrants.

Contacte Premsa  Santi Torres comunicacio@migrastudium.org

Notícies relacionades