Un jesuïta i un sufí protagonitzen un diàleg sobre mística

Un jesuïta i un sufí protagonitzen un diàleg sobre mística

Jaume Flaquer i Sheik Hisham Kabbani intercanvien opinions i experiències a l'entorn de la mística cristiana i la mística sufíEl dimarts 12 de juny, el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, dels Jesuïtes de Catalunya, va acollir la visita d'un reconegut representant del Sufisme o mística islàmica, la corrent més oberta, dialogant i espiritual de l'Islam. Es tracta de Sheik Hisham Kabbani, que va participar en un diàleg sobre mística amb Jaume Flaquer, jesuïta i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, estudiós de l'Islam. El diàleg estava organitzat conjuntament per Cristianisme i Justícia, la Fundació Migra-Studium i el Centre Sufí Derga Naqshbandi de Barcelona. En la seva intervenció, Flaquer va subratllar les sintonies espirituals existents entre cristians i sufís, i ho va fer a partir dels textos de dos místics: Ibn Arabi, de tradició musulmana, i un sant cristià, Sant Agustí. La lectura dels dos textos va permetre veure que hi ha tota una sèrie d'experiències i elements comuns a l'hora d'abordar la relació entre Deú i l'home. Per la seva banda, Sheik Hisham Kabbani també va utilitzar les paraules de sants sufís per explicar quina és l'experiència dels místics. "El qui vol acostar-se a Déu ho ha de fer sense ignorància", va dir, entre altres coses, Hisham Kabbani. Aquest mestre sufí va parlar també de Jesús i del relleu que té per a la tradició musulmana. Per aquest motiu -va explicar- trobem una gran afinitat entre místics cristians i musulmans. Hisham Kabbani és un mestre reconegut per representar la vessant més mística i alhora més conciliadora dintre de l'Islam tradicional. Erudit i profund coneixedor de l'Islam, es dedica a difondre les ensenyances de la pau, tolerància, respecte i l'amor que són el missatge de l'Islam al món. És el president de la ISCA (Islamic Supreme Council Association), líder espiritual de l'Ordre Naqshbandi i principal portaveu als Estats Units del discurs de pau i entesa dels musulmans entre si i en relació a les comunitats on viuen. En els darrers anys ha participat en el diàleg entre el govern i la comunitat musulmana dels Estats Units i Anglaterra, i ha col.laborat amb l'Administració per integrar els valors de la societat occidental amb els de la religió islàmica. Coordina l'activitat de més de 25 escoles i centres de formació, dirigeix retirs i pràctiques espirituals a centres de tot el món i ha publicat llibres sobre el camí de la mística sufí, sobre el missatge de l'Islam tradicional i sobre els perills del radicalismes i fonamentalismes islàmics.