Grup de visites al CIE

Grup de visites al CIE

Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) són uns dispositius que apareixen a la legislació espanyola sobre estrangeria, davant la possibilitat de privar, de manera excepcional, de llibertat aquelles persones que estan a l'espera de ser expulsades. L’enduriment de les polítiques migratòries dels darrers anys, acompanyat per determinades directives europees que han donat carta blanca a aquests centres de detenció, els CIE s’han convertit en un element principal a l’hora de visibilitzar la hostilitat amb que es tracta a aquelles persones migrants que han entrat o romanen a Espanya de manera irregular. No es tracta de presons perquè no s’ha comès cap delicte, sinó simplement d'una falta de tipus administratiu, però la privació de llibertat provoca en les persones que hi són internades una sensació de desamparament i indefensió que afecta al seu estat físic i mental.

Migra Studium és la única entitat a la qual se li va concedir per part del jutge de vigilància del CIE el permís per poder accedir regularment a les instal·lacions. Comptem amb un grup de persones que visita gairebé diàriament el CIE de la Zona Franca de Barcelona. Els anys de visita ens han convençut que els CIE a més de dispositius ineficients i perillosos per la vida i els drets de les persones migrants, són com un símbol que preten criminalitzar la immigració i a la persona migrant. És per això que en repetides vegades, des del grup de visites al CIE hem denunciat la vulneració de drets humans que suposen i n'hem demanat el seu tancament.

Els voluntaris i voluntàries que visiten el CIE a més d’escoltar les persones internes, fan d’observadores dels seus drets i faciliten el contacte amb l’exterior mitjançant visites setmanals i seguiments personalitzats en casos de vulnerabilitat extrema. A més, a través de la redacció d’informes i de l'elaboració de campanyes, es vol sensibilitzar la societat sobre la situació dels drets humans en els CIE.

Com ens agrada resumir la nostra feina “visitarem, visitarem però també denunciarem, denunciarem…. fins que els veiem tancats”

Serveis que oferim

Acompanyar a les persones immigrants internes, una visita a la setmana.
Orientar i acompanyar a familiars i amics d’interns en el vestíbul de visitants del CIE-BCN
Facilitar el contacte amb l’exterior, i puntualment auxiliar en necessitats peremptòries. 
Defensar la dignitat i els drets humans dels interns. 
Informar sobre la realitat del CIE de Zona Franca.

Xarxes

Tancarem els CIEs

Grups de visites al CIE del Servei Jesuïta a Migrants

Documents i notes de premsa

Informe CIE 2018 SJM

Informe CIE Zona Franca 2018

Nota de premsa Informe CIE 2018

Informació i contacte

Pau Vidal pauvidal@migrastudium.org

Amb el suport de

Ajuntament de Barcelona


Notícies relacionades

Tots els nostres projectes