Posicionament: Els CIE són una institució que genera i perpetua situacions de violència

Posicionament: Els CIE són una institució que genera i perpetua situacions de violència

Servei Jesuïta a Migrants (SJM)  Després dels esdeveniments de la tarda del 19 d'octubre, quan un grup de persones internades al CIE de Aluche van intentar fugar-se del centre, resultant ferits, almenys un dels interns i deu agents de polícia, el Servei Jesuïta a Migrants (SJM) expressa la seva preocupació per l'escalada de tensió i violència que s'està produint als CIE i que es manifesta en el llarg historial d'esdeveniments cada vegada més violents.

El SJM reitera el seu rebuig a la violència en totes les seves formes, l'exerceixi qui l'exerceixi, i expressa la seva solidaritat amb les víctimes: persones internes, empleats del centre i personal de les forces i cossos de seguretat de l'estat.

Els centres d'internament d'estrangers són una institució que genera i perpetua situacions de violència i patiment inútil. La correlació entre privació injusta de llibertat i les deficients condicions de l'internament constitueixen una greu vulneració dels drets de les persones internades i actuen com a detonants de conflictes. Davant la gravetat de la situació, la gestió de la seguretat i la convivència, que ha desembocat en aquests episodes de violència, ha de ser investigada, així com l'us proporcionat de mesures coercitives durant i després de l'episodi viscut el divendres 19.

En les actuals condicions, la violència inherent al propi sistema dels CIE unida a l'absència de mitjans suficients per a garantir la seguretat als centres que han denunciat diversos sindicats policials, posen de manifest que els CIE són un risc per a la seguretat dels interns, els treballadors i les forces i cossos de seguretat de l'estat. Es posa en evidència la necessitat de reforçar i posar en valor la tasca dels jutges, en especial dels jutges de control dels CIE en la tutela de les condicions de l'internament i per a limitar l'opacitat en la gestió dels centres, i en particular quan es produeixen aquestes situacions. 

Tal i com afirma el Defensor del Poble en el darrer  informe anual del Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura, cal abordar amb caràcter urgent una reforma integral del sistema d'internament, posant especial accent en les mesures alternatives de privació de llibertat. Apunta també a la necessitat de que els funcionaris policials únicament haurien d'encarregar-se de la seguretat dels CIE i que el tracte amb els interns el dugui a terme personal especialitzat, desplaçant la gestió policial del CIE vers una atenció social i de protecció.

El SJM ha denunciat en múltiples ocasions  la ineficàcia de les polítiques d'internament com a mesures de prevenció, control i gestió de la migració irregular. Aquestes mesures de privació de llibertat no són justificables donada la desproporcionalitat de la privació de drets de les persones estrangeres en relació a l'interès legítim de l'estat en la gestió dels fluxes migratoris. Les deficients condicions de l'internament i la mancança de garanties materials suficients en els procediments d'internament d'estrangers, especialment en els examens previs de vulnerabilitat i expulsabilitat exigibles per a decretar l'internament de les persones estrangeres resulten en privacions de llibertat injustes que moltes vegades afecten a víctimes de tracta, menors o persones en necessitat de protecció internacional.

Els CIE són espais de desprotecció que no reuneixen les condicions adequades de seguretat i que vulneren de forma continua els drets de les persones internes. És urgent la immediata revisió de les polítiques d'internament d'estrangers i la posada en marxa de mesures alternatives a la detenció que garanteixin la seguretat i el respecte a la dignitat i als drets de totes les persones.

 

Notícies relacionades